تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
مقاومت 11 اهم 1206