تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
مقاومت 10K 1/4W