تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
مقاومت 10k اهم 0805