تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
مقاومت 100K 3W