تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
مقاومت 100K 1/4W