تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
مقاومت 100K اهم 1206