تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
مقاومت 100k اهم 0805