تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
مقاومت 100 اهم 1206