تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
مقاومت 1.8K 1/4W