تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
مقاومت 1.8k اهم 0805