تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
مقاومت 1.5K 1W