تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
مقاومت 1.2M 1/4W