تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
مقاومت 1.2K 1W