تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
مقاومت 1.2 1/4W