تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
مقاومت 0.5 1W