تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
مقاومت صفر اهم 0805