تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
مقاومت حرارتی NTC 5D-20