تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
فیوز 5×20 F3.15A