تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
فیوز 5×20 3A