تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
سیم جامپر مادگی به مادگی 10 سانت فلت 40 رشته (برد بوردی)

سیم جامپر مادگی به مادگی 10 سانت فلت 40 رشته (برد بوردی)