تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
سرسیم کولری تلفنی سایز 6.3 نری