تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
سرسیم کولری تلفنی سایز 4.8 نری