تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
دیاک DB3