تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
خازن عدسی 39pF