تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
خازن عدسی 2.2nF