تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
خازن الکترولیت 220uF 35V