تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
تک سوئیچ چهار پایه 3x6x4.3mm