تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
ترایاک BT137