تعمیرات لوارم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
برچسب: <span>680nF</span>