تعمیرات لوارم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
برچسب: <span>4700uF</span>