تعمیرات لوارم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
برچسب: <span>4.7uF</span>