تعمیرات لوارم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
برچسب: <span>3.3uF</span>