تعمیرات لوارم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
برچسب: <span>2.2uF</span>