تعمیرات لوارم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
برچسب: <span>150nF</span>