تعمیرات لوارم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
برچسب: <span>10uF</span>