تعمیرات لوارم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
برچسب: <span>10nF</span>